Mededelingen:  

Presentatie Jaarboek 33 (30 juni 2017)

Onder grote belangstelling heeft heemkundekring De Honderd Hoeven, haar 33ste jaarboek  gepresenteerd. Dit jaarboek is getiteld: “Aan God toegewijde vrouwen uit Hoeven”. Voorzitter Jos Vermunt sprak een woord van welkom aan de leden van de Heemkundekring en de bijzondere gasten zuster Ester, zuster Vita en pater Kees van den Muijsenberg, pastoor Maikel Prasing en Loco Burgemeester Jan Paantjes. Naast de redactie sprak hij in het bijzonder een woord van dank uit aan Lia Uitdehaag voor haar gedegen onderzoek en Ton Wouters voor het schrijven van dit prachtige jaarboek. Piet Lauwerijssen vertelde namens de redactie hoe het boek tot stand was gekomen. De laatst ingetreden pater en zuster waren bij de presentatie aanwezig. Het betreft zuster Esther Geertsma, die nu provinciaal overste is van de Kleine zusters van de Heilige Joseph uit Heerlen. Elisabeth Geertsma (zuster Esther) werd in 1942 geboren in Bosschenhoofd schuin tegenover het retraitehuis Seppe. Hier verzorgden de Kleine zusters van de Heilige Joseph de huishouding en lag de oorsprong van haar roeping. Zuster Esther trad in 1965 bij deze orde in, en was daarmee de laatste Hoevense/Bosschenhoofdse zuster die intrad. Ook aanwezig was pater Kees van den Muijsenberg, de jongste zoon van smid Jos van den Muijsenberg en Anna de Kroon, geboren in 1956 op de Kruisstraat in Hoeven. Kees trad in 1976 in bij de minderbroeders-kapucijnen in Amsterdam. Hij bracht het tot provinciaal overste van de Nederlandse kapucijnen. Daarna legde hij zich toe op ‘Zen-meditatie’, waarin hij nu nog les geeft. Na de boekpresentatie werd er een collage van filmbeelden en foto’s getoond van het kloosterleven van de aan God toegewijde vrouwen. Heemkundkering de Honderd Hoeven ziet terug op een fantastische boekpresentatie van haar jaarboek 33. De leden van heemkundekring De Honderd Hoeven krijgen het boek gratis aangeboden. Voor niet leden is het boek vanaf 1 juli 2017 te koop, voor 22 euro, bij De Verborgen Kamer, St. Janstraat 71a in Hoeven. Op zaterdag 8 juli a.s. is er nog de gelegenheid om het jaarboek af te halen in het Heemhuis De Pastorij, St. Janstraat 20 te Hoeven, tussen 11:00 en 12:00 uur.

 

 

Overhandiging cheque Rabobank Clubkas Campagne 2017

Op maandagavond 22 mei jl. heeft Steven Oosting namens de Rabobank West-Brabant-Noord onze vereniging een cheque van maar liefst € 891,90 overhandigd. Dit bedrag is afkomstig uit de Rabobank Clubkas Campagne. Onze dank aan u, indien u als lid van de Rabobank op ons heeft gestemd. Het bedrag krijg een mooie bestemming, namelijk ons jaarboek 2017 nr. 33.

 

 

Rondleiding Arboretum 2017

Zaterdag 6 mei jl. hebben 27 leden genoten van een interessante en prachtige rondleiding in het Arboretum te Oudenbosch. Het weer had niet beter kunnen zijn.Onder deskundige begeleiding van twee gidsen hebben de leden  ± 1,5 uur lang door het Arboretum gewandeld. Ze kregen veel informatie over de aanwezige beplanting en de geschiedenis. Na floop nog heerlijk kunnen genieten op het terras bij Tivoli. Bijgaand een impressie van de middag.

 

Regionale Heemquiz 2016

Op vrijdagavond 18 november 2016 organiseerde heemkundekring De Honderd Hoeven de regionale heemquiz 2016 in een voor de regio historische omgeving de kapel van voormalig seminarie Bovendonk. Negentien heemkundekringen uit de regio West Brabant namen deel aan deze quiz. Ze kregen in totaal 8 ronde met 10 theorievragen en daarnaast 5 doe-vragen voorgeschoteld. Het organiserende quizteam van De Honderd Hoeven had bij de keuze van de vragen het accent vooral gelegd op regionale geschiedenis. Na een gelijk opgaande strijd bleek aan het einde van de avond dat drie kringen gelijk op de eerste plaats waren geëindigd. Dat waren Jan Uten Houte uit Etten-Leur, De Heerlijckheijd Nispen uit Nispen en De Vierschaer uit Wouw. Om ook de minder sterke teams de kans te geven om te winnen en daarna de quiz te kunnen organiseren was er het Sint en Piet spel aan de vragen toegevoegd. Voorafgaande aan de start kregen alle teams de gelegenheid om een Sint (één punt in de plus) en een Piet (één punt in de min) uit te delen aan een andere deelnemer om zo hun eigen kansen te vergroten en van de concurrent te verkleinen. Dit pakte voor De Vierschaer uit Wouw wel erg negatief uit. Zij kregen van twaalf verenigingen een Piet uitgedeeld en slechts één Sint, waardoor ze van een gedeelde eerste plaats zakten naar de tiende plaats. Dat zal mede ingegeven zijn door het feit dat De Vierschaer altijd een zeer sterk team weet samen te stellen dat reeds tien keer de quiz had gewonnen. Jan Uten Houte profiteerde optimaal van het Sint en Piet spel omdat zij een Sint kregen en De Heerlijckheijd Nispen een Piet werd Etten-Leur eerste en Nispen tweede. De derde plaats was uiteindelijk voor Engelbrecht van Nassau uit Breda De volledige uitslag inclusief de scores per ronde vindt u in bijgaand excel-overzicht. Het was vooral een gezellige en leerzame avond voor alle deelnemers en een bedankje waard voor de inzet van het quizteam van De Honderd Hoeven.

Klik bijgaande link aan voor de uitslag: Uitslag 

 

 

Tentoonstelling ‘Hoevense en Bosschenhoofdse Religieuzen’!

Op zaterdag 5 en zondag 6 november 2016 presenteerde heemkundekring De Honderd Hoeven een tentoonstelling met als thema Hoevense en Bosschenhoofdse Religieuzen. In juli dit jaar verscheen jaarboek 32 van de heemkundekring met daarin de levensbeschrijvingen van 65 Hoevense en Bosschenhoofdse jongens die hun christelijke roeping volgden. Volgend jaar wordt de levensbeschrijving van ca. 125 Hoevense en Bosschenhoofdse meisjes beschreven die hun roeping volgden. Dit was voor heemkundekring De Honderd Hoeven de reden om hieraan een tentoonstelling te wijden. Op deze tentoonstelling kon men honderden foto’s zien van zowel de jongens als de meisjes die intraden in een van de vele orde’s en congregaties, of priester werden. Deze foto’s komen veelal uit privé-collecties van familieleden en zijn nooit eerder vertoond. De collectie foto’s wordt aangevuld met persoonlijke brieven van de geestelijken en krantenartikelen waarin over deze religieuzen werd geschreven. Opmerkelijk is dat wanneer er eenmaal een geestelijke in de familie was dat er daarna dan soms ook meerdere broers, zusters of neven en nichten zich geroepen voelden dezelfde weg te bewandelen. Ook werd een selectie van de religieuze attributen bijeen gebracht door onze overleden voorzitter Jan Bouwens, aan het publiek getoond. Hierin zitten ook een groot aantal gebedsboeken. Deze collectie is onlangs uitgebreid met een Statenbijbel uit 1793 van de Hoevense Hervormde Gemeenschap. Deze bijbel is zeer waarschijnlijk ook gebruikt door Theodorus van Gogh (De vader van Vincent van Gogh) toen die hier predikant was tussen 1875 en 1882. Ook deze bijbel kunt u zien op de tentoonstelling.Deze bijbel werd door Pastoor Präsing officieel geopend. Zie bijgaande foto’s.

 

 

         

Dagreis Roermond 26 augustus 2016 (Impressie)

 

Statenbijbel van “Van Gogh” terug in Hoeven

 

 

Onlangs is heemkundekring De Honderd Hoeven in het bezit gekomen van de statenbijbel van de protestante gemeente van Hoeven uit 1793. We mogen aannemen dat de vader van Vincent van Gogh als dominee te Etten-leur en waarnemer in de kerk van Hoeven, in de periode 1875 tot 1882, gebeden heeft uit deze bijbel.

Via bemiddeling van Mevr. Jose Besters van de Gemeente Halderberge zijn wij in contact gekomen met de heer J. Berkhout uit Malden, bij Nijmegen. In het kader van zijn opleiding tot aannemer heeft hij rond 1963 stage gelopen bij aannemer Keij uit Oudenbosch. Tijdens de sloop van een gebouw in Oudenbosch vond de heer Berkhout tussen de spanten deze bijbel. De aannemer had zelf geen belangstelling voor deze bijbel en zei hem dat hij deze gerust mee mocht nemen. De heer Berkhout heeft dit schitterende boekwerk al die jaren zorgvuldig bewaard. Omdat hij vond dat de bijbel een passende plaats verdiende heeft hij contact gezocht met de gemeente Halderberge. De gemeente , in de persoon van mevr. Jose Besters, heeft onmiddellijk gedacht aan onze heemkundekring.

Deze prachtige bijbel heeft nu een prominente plaats gekregen in de, door onze oud voorzitter Jan Bouwens aangelegde uitgebreide collectie liturgische boeken. Wij willen hen dan ook hartelijk bedanken voor hun bemiddeling.
Wij zijn de heer Berkhout bijzonder veel dank verschuldigd voor dit prachtige geschenk aan onze heemkundekring De Honderd Hoeven. Geïnteresseerden zijn altijd welkom de bijbel te komen bekijken tijdens onze openstellingsuren, zoals die op onze website
www.honderdhoeven.nl zijn aangegeven.

 

Deze pagina is laatst gewijzigd op 2 juli 2017

Begin