liedjes dialectgroep

1) DOeves volkslied (Wijze: de stille Kempen).       

Daor in Braobaants wste, ei n zaand n klei.

We zn daor geboore, voelen oons daor vrij.

Zwmmen in t Bosbad, schtse doen we daor.

Wandelen in Posjevaort,t is mwooi vor mekaor.

Refrein:

Oe schwoon is oons dOeve en Bossenwood rbij.

De polders en dijke, n de keiepoomp langszij.

Meej Bovendonk n t vliegvld n oe t wok komt.

Ons jille mwooie drpke, meej alles roond rom.

Oonze fraaie drpskom n de Breugelstraot.

Waachten op n opknapbeurt as de tijd is daor.

Wok de aandere weege mme oonze zurg.

Mnse dus mar nie getreurd, de gemjeente stao burg.

Refrein:

chte dOevenrs zn wij n staon op de groond .

Ondaanks  t geploeter n de oondestroont.

Doen wij di vergeete bij t grstennat.

Wg verdriet n zrge, dOeve blft dus wat.

Refrein:

2) `De Keie Poomp ( wijze : Met jou Li-Li-Marleen)

Midden in oons dOeve, stong de keie pomp.

Meej zunne lange slienger, en zunne grwoote romp.

En aon de vorkaant zaat ne tuit, daor kwam mjeestal wok waoter uit.

Zo waar de keie pomp, meej zunne  grwoote romp.

Waoter da waar vroeger al, van jil grwoot belang.

En de waoterleidieng, waar toen nog nie in zwang.

Toch waare ze nog nie z lomp, gienge meej mmers nar de pomp.

Meej zunne grwoote romp, da waar cht nie z lomp.

Op ne goeie morgen, de pomp die waar kapot.

De smid die moes tm maoke, da von tie niet z rot.

Vor de gemjeente work tie graog, dan waar de reekenieng nie z laog.

De smid waar nie z lomp, bij t maoke van de pomp.

IJ keek van alle kaante, jil goed nar da dieng.

Sloog is meej dn aomer, op de slienger die daor ieng.

Gieng meej de slienger op en neer, en zie t waoter ploonste neer.

De pomp die waar wir klaor, en waoter gaf ie zwaor.

De rekening gieng rechtstreeks, nor t gemjeentenuis.

t Koste twientig gulde, en da waar n kruis.

De burgemjeester von t te duur, en vroog wa reekende gij per uur.

De smid die keek wa raor,  per klap ne gulde maor.

Mar ge mot wok weete, wat de pomp mankeert.

En omda te weete, daor m ik vor geljeerd.

Vor jinne gulde geef ik de klap, te weete waor, da kost al rap,

zon neegetien guldes maor, das twientig bij mekaor.

Laoter kwaam tr bij de pomp, nog ne grwoote bwoom.

Daor waar nog n plkske , da zee Kees de Vroom.

Dan stong de pomp goed uit de zon, meej nog n baank waor ge zitten kon.

t Waar daor lekker zwoel, ent waoter da bleef koel.

Nou is tr leidiengwaoter, de pomp stao buitespl.

Ge kunt m nog bekijke, as monuumnt dan wl.

Toch dnk ik wl aon dieje tijd, n voel dan cht geneegeneid.

Aon oonze Keie pomp, meej zunne grwoote romp.

 

 

 

Deze pagina is laatst gewijzigd op 6 augustus 2013.