Lidmaatschap

Het lidmaatschap is persoonsgebonden. Men kan deelnemen aan activiteiten en/of projecten van de heemkundekring. Ieder lid ontvangt het jaarboek ofwel geheel gratis of tegen een zeer gereduceerde prijs. Omdat de contributie van de leden relatief laag is en de heemkundekring een non-profit organisatie is, is zij ook financieel afhankelijk van gemeentesubsidie en sponsorgelden.

Contributie
De kosten van lidmaatschap bedragen 20,00 per jaar (vanaf 01-01-2011), over te maken op girorekeningnummer
NL89 INGB 0005 4086 90 van heemkundekring De Honderd Hoeven. Opzegging dient schriftelijk te geschieden twee maanden vr het aflopen van het kalenderjaar. Elk lid is gebonden aan de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement.

U wilt lid worden?
1. Als u lid wilt worden van de vereniging, dan kunt u onderstaand formulier uitprinten. Als u dan dit volledig ingevulde formulier opstuurt naar onderstaand adres, dan zorgen wij voor de rest.
Klik met de rechtermuisknop op onderstaande link, vervolgens op "doel opslaan als" anders wordt het bestand in de browser geopend en kunt u het formulier niet uitprinten! Wanneer u het heeft gedownload, kunt u het openen in Word.  Inschrijfformulier.doc

2. Of, u stuurt een e-mail met uw naam (m/v), adresgegevens en telefoonnummer naar: secretariaat@honderdhoeven.nl. Wilt u ook uw bank- of gironummer doorgeven als u automatisch per jaar wilt betalen?

Heemkundekring De Honderd Hoeven
P/A de heer P.C. Lauwerijssen
Ericalaan 56
4741 EL HOEVEN

secretariaat@honderdhoeven.nl

 

Deze pagina is laatst gewijzigd op 17 januari 2017.